Elektrolytická úpravňa teplej vody KEUV-TV

Elektrolytická úpravňa teplej vody KEUV-TV

Úpravna vody KEUV-TV

Komplexné riešenie pre čistotu TUV

Ekologické odstránenie zákalu a usadenín z TUV

  • Vysoká účinnosť odstránenia všetkých foriem železa
  • Predĺženie životnosti rozvodov a periód čistenia výmenníkov
  • Šetrné k životnému prostrediu, bez použitia chemikálií
  • Plne automatická a bezobslužná prevádzka
  • Zvýšenie kvality TUV za minimálnych prevádzkových nákladov

+420 224 811 900

Dopyt

Na čo KEUV-TV slúži

Elektrolytická úpravňa KEUV-TV slúži na kontinuálnu filtráciu zlúčenín železa, zákalu a nerozpustených látok z teplej vody. KEUV-TV chráni výmenníky, bojlery, rozvody teplej vody a ďalšiu technológiu pred usadeninami, čím významne predlžuje ich životnosť a znižuje náklady na ich údržbu.

Zlúčeniny železa a nerozpustené látky sa pri nízkom prietoku usadzujú v ležatých rozvodoch, výmenníkoch a v ďalších miestach rozvodu TUV. V odberových špičkách dochádza vplyvom zvýšeného prietoku k zvíreniu týchto usadenín a následnému zhoršeniu kvality TUV.

Úpravňa KEUV-TV je vhodná pre všetky typy a materiály rozvodov. V prípade železných a pozinkovaných rozvodov obmedzuje tvorbu usadenín, ktoré postupne znižujú svetlosť potrubia. Pri plastových rozvodoch veľmi účinne bráni tvorbe vodného kameňa vo forme guličiek a šupiniek zanášajúcich perlátory na výpustoch, kolená a ďalšie rizikové miesta.

V prípade výmenníkov úpravňa KEUV-TV výrazne znižuje interval mechanického či chemického čistenia, v prípade bojlerov znižuje frekvenciu výmeny vykurovacích telies. Na čistých teplovýmenných plochách nedochádza k energetickým stratám a problémom pri regulácii ohrevu TUV.

Sekundárnym prínosom je dodatočná dezinfekcia TUV, ktorá prispieva k zníženiu mikrobiologického života v rozvodoch. Pri povrchu katódy a anódy dochádza k oxidačno-redukčným reakciám a k vzniku malého množstva radikálov chlóru a kyslíka, ktoré majú dezinfekčné účinky. Tento efekt je možné posilniť dodatočnou inštaláciou medených elektród, ktoré sa využívajú najmä proti baktérii legionella.

Rezavá voda

Ako KEUV-TV funguje

KEUV-TV pracuje na princípe elektrokoagulácie. Pôsobením jednosmerného prúdu dochádza na elektródach k riadenej tvorbe vodného kameňa a k oxidačným procesom. Oxidované formy vytvárajú zrazeninu, ktorá sa odfiltruje na pieskovom lôžku.

Na zrazenine železa sa zachytávajú aj iné nečistoty z vody. Pieskové lôžko sa v pravidelných časových intervaloch automaticky preplachuje a nečistoty sa vyplavia do kanalizácie.

Celý proces je ekologický, bez chemikálií a nutnosti zásahu obsluhy. Účinok úpravne je veľmi rýchly, sťažnosti na kvalitu TUV ustanú okamžite po inštalácii.

Inštalácia a parametre

Úpravňu KEUV-TV dopravíme na určené miesto inštalácie, pripojíme na okruh TUV a do elektrickej siete. Vývod preplachovej vody zavedieme do kanalizácie, zariadenie nastavíme a uvedieme do prevádzky.

Prevádzkové náklady pozostávajú z ceny za preplachovú vodu, malé množstvo elektrickej energie a pravidelné údržby. Životnosť komponentov sa pohybuje v rozmedzí niekoľkých rokov. Náklad na úpravu 1 m³ sa bežne pohybuje okolo 0,02 €.

KEUV-TV MINI KEUV-TV 01 KEUV-TV 02 KEUV-TV 03
Max. prietok (m³/h) 3,5 6 14 25
Vhodné pre počet bytov cca 20 – 40 40 – 100 100 – 600 600 – 1000
DN vstup/výstup (mm) 40 50 50 80
Max. el. spotreba (W) 30 55 95 125
Max. prevádzková teplota (°C) 60 60 60 60
Max. prevádzkový pretlak (MPa) 1 1 1 1

Servis

Inštalácia úpravny KEUV

Na všetky zariadenia zabezpečujeme odbornú montáž a záručný a pozáručný servis vlastnými pracovníkmi. A to nielen v rámci celej SR, ale aj v Poľsku, Česku, Rakúsku či ďalších európskych štátoch.

V prípade podpisu servisnej zmluvy zákazník čerpá výhody z nej vyplývajúce.

Naša spoločnosť disponuje moderným servisným zázemím vrátane softvérovej platformy a kvalifikovanými odborníkmi, ktorí zaručia kvalitnú starostlivosť o vaše zariadenie.

K stiahnutiu

Ekologické

Ekonomické

Bez chémie

Nekompromisní

Inštalované zariadenia

Naši klienti

Viac referencií

Dopyt
hrdzavá vodainkrustáciaželezo vo vodemangán vo vodeusadeniny
Rychly kontakt

(napríklad rozbor vody)

Vaše údaje sú u nás v bezpečí a slúži len pre našu komunikáciu. Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov.

X
Pošlete nám rozbor vody, ozveme se vám zpět

(rozbor vody)

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Po vyplnění údajů budete přesměrováni na podklady

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Po vyplnění údajů budete přesměrováni na podklady

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Szybki kontakt

Twoje dane są u nas bezpieczne i będą one wykorzystywane wyłącznie w celu, w którym nam je przekazujesz. Przesyłając formularz, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

X
Quick contact

(for example. water analysis)

Your data is safe with us and serves only for our communication. By submitting the form I agree to the processing of my personal data.

X
Zanechte nám vzkaz, ozveme se vám zpět

(například rozbor vody)

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Můžete i rovnou volat: +420 222 703 533
X