Slide background
Elektrolytické úpravne TUV
Komplexné riešenie čistoty TUV, vrátane odstránenia železa, usadenín a zákalu.
Zistiť viac ›
Slide background
Generátory chlordioxidu EuroClean OXCL
Nejúčinnější metoda odstranění legionelly z rozvodů.
Zistiť viac ›

Úprava vody pre priemysel i domácnosti

generator chlordioxidu

Úprava vody a problémy spojené s jej filtráciou, dezinfekciou i zmäkčením sú oblasti, ktorými sa spoločnosť Euroclean s.r.o. zaoberá od roku 1999.

Našou špecialitou je predovšetkým výroba a dodávky technologických celkov riešiacich neštandardné problémy klientov s vodou a vodným hospodárstvom. Okrem technológie pre úpravu vody subdodávateľsky zaistíme tiež kompletné projekčne činnosti.

Hlavný dôraz kladieme na ekológiu a hospodárnosť našich technológií. Drtivá väčšina nami dodávaných zariadení na úpravu vody nepoužíva pre svoj bežný chod žiadne chemikálie.

Úpravne Euroclean KEUV TV kazdý deň upraví v Českej republike, na Slovensku a v Poľsku 500,000 m3 teplej vody (TÚV). Teda upravujeme teplú vodu pre približne 1 000 000 domácnosti.

změkčovač vody

Vodu upravujemevlastnými zariadeniami

Filtrácia vody je vykonávaná zariadeniami, ktoré sami vyrábame. Patria medzi ne ekologické úpravne vody KEUV TV, zariadenie na dezinfekciu vody OXCL, zariadenie pre zmäkčenie vody či odstránenie dusičnanov, železa a ďalšie. Súčasné dodávame čerpadlá, domáce vodárne, filtračné zmesi i rôzne chemikálie.

Naše činnosti: úprava pitnej vody pre domácnosti, filtrácia, dezinfekcia. Priemyselná úprava vody pro nemocnice, hotely, mliekárne, kotolne, vodárne, pivovary, bazény a ďalšie.

Zistiť o nás viac

Firemné novinky

Aktuality prevažne firemného charakteru. Kde bol EuroClean, čo urobil, koho podporujeme.

Čítať novinky

Články

Články o vode, zmäkčenie vody, problémoch pri odželezňovani, inštaláciách, ale aj všeobecné články.

Čítať články

Úprava vody v studni

05/04
Úprave vody v studni či vrtu sa pravdepodobne nevyhnete. Kvalita voda bohužiaľ na väčšine miestach...
Dôveruje nám uz 12,309 zákazníkov. Reference >>
John Smith

Termming, a. s. vyrába a distribuuje teplo a teplú úžitkovú vodu v Bratislave od roku 1996. Už v prvom roku svojej existencie preinvestovala 1,4 mil. eur na rekonštrukciu tepelných zdrojov v bratislavskom Starom Meste.

Pre spoločnosť TERMMING, a.s. sme inštalovali úpravňu teplej vody Euroclean KEUV TV.

TERMMING, a.s.
John Smith

Pre spoločnosť Bardterm, spol. s r.o. sme inštalovali úpravňu teplej vody Euroclean KEUV TV.

Bardterm, spol. s r.o.
John Smith

Pre spoločnosť Menert S. r. O. sme inštalovali úpravňu teplej vody Euroclean KEUV TV.

Menert S. r. O.
John Smith

Pre spoločnosť TEHO – Tepelné Hospodárstvo sme inštalovali úpravňu teplej vody Euroclean KEUV TV.

TEHO
John Smith

Pre spoločnosť Martic, a.s. sme inštalovali úpravňu teplej vody Euroclean KEUV TV.

Martico, a.s.
John Smith

Pre väzobnu väznicu Praha Ruzyně sme inštalovali filter mechanických nečistôt, generátor chlórdixodidu, dávkovanie chémie a zariadenia pre zmäkčenie vody.

Väzenská služba ČR
John Smith

Pre spoločnosť Siemens sme inštalovali generátor chlórdioxidu EUROCLEAN OXCL 01.

Siemens
John Smith

Pre Sazku a.s. sme inštalovali zariadenia na odstránenie železa z TUV úpravňou KEUV TV 02 a zmäkčovač vody.

Sazka a.s.
John Smith

Riešenie od Euroclean s.r.o. v Protivíne modernizuje a zjednodušuje proces úpravy surovej vody na vodu pitnú. Je akceptovaný požiadavkam objednávateľa a vychádza z možnosti využitia existujúcich funkčných zariadení.
A to tak, že mechanické časti, ktoré nie sú poškodené, sú využité pre ďalšie bezproblémovú prevádzku úpravne. Nefunkčné a zastarané komponenty sú nahradené novými, plne zodpovedajúcimi súčasným legislatívnym predpisom, prípadne sú úplne vyradené, ako nepotrebné.

Pivovar Platan
John Smith

Pre odstránenie problémov s kvalitou vody z chladiacich okruhov proti tvorbe usadenín a zarastanie chladiacich veží bol predložený návrh okamžitého riešenia, ktorý zahŕňal doplnenie systému dopúšťanie vody o zmäkčenie, dávkovanie chlórdioxidu a inštaláciu elektrolytických úpravní.

Petainer
John Smith

Pre Orea Hotels sme inštalovali generátor chlórdioxidu Euroclean OXCL 01 prodezinfekciu TUV.

Orea Hotels
John Smith

Pre spoločnosť LONZA BIOTEC s. r. o. sme riešili zaistenie dezinfekcie vody periodickým davkovaním chlordioxidu. Ďalej úpravu chladiacej vody elektrolytickými úpravňami.

Lonza
 • TERMMING, a.s.
 • Bardterm, spol. s r.o.
 • Menert S. r. O.
 • TEHO – Tepelné Hospodárstvo
 • Martico, a.s.
 • Väzenská služba ČR
 • Siemens
 • Sazka a.s.
 • Pivovar Platan
 • Petainer
 • Orea Hotels
 • Lonza
Úprava vody pre priemysel i domácnosti