iónova výmena

Iónová výmena

marec 10, 2017
Iónová výmena sa používa často na zmäkčenie tvrdej vody. Voda prechádza cez iónomenič, čo sú zrnité organické látky, ktoré sú nerozpustné vo vode. Keď...
kyanidy

Kyanidy vo vode a ich odstránenie

máj 24, 2016
Za kyanidy sa označujú soli kyseliny kyanovodíkovej. Farebne sú biele a ich forma je kryštalická. Najbežnejši zástupcovia kyanidov sú kyanid draselný a kyanid sodný.
sirany

Sírany vo vode

máj 18, 2016
Sírany(SO42+) sú soli kyseliny sírovej, v ktorej sa nachádza síranový anión (SO42−)a katión – najčastejšie kovy, prípadne amónny katión NH4 +.
chloridy ve vodě

Odstránenie chlóru a chloridov z vody

máj 16, 2016
Odstránenie chlóru z pitnej vody tesne pred jej konzumáciou je pomerne žiaduce. Chlór je do vody pridávaný oddávna kvôli dezinfekcii. Vďaka chlóru sú vo vode veľmi...
bacilus cereus

Baktérie Bacillus cereus

máj 16, 2016
Väčšina členov rodu Bacillus cereus sú saprofytické mikroorganizmy, ktoré môžeme nájsť hlavne v pôde, vo vode, vo vzduchu a na rastlinách.
uran

Urán vo vode a jeho odstránenie

máj 4, 2016
Urán je strieborne lesklý rádioaktívny chemický prvok patriaci medzi skupinu kovov nazývaných aktinoidy. Prvok bol nájdený Martinom Heinrichom Klaproth v roku 1789....
kotelní kámen

Kotlový kameň

marec 21, 2016
Kotlový kameň je mix niekoľkých minerálov, ktoré sa usadzujú na stenách potrubia či nádob v ktorej dochádza k ohrievaniu tvrdej vody. Komplikácie prichádza najmä...
Úprava vody pre priemysel i domácnosti