Železo a mangan

Aké problémy prináša železo a mangán vo vode?

24.5.2016

Železo (Wiki)je najrozšírenejší prechodný kovový prvok a druhý najčastejšie sa vyskytujúci kov vôbec. Železo sa vyskytuje na zemi, vo vesmíre a je súčasťou ľudského organizmu. Železo je samo o sebe pre človeka neškodné. Ale aj tak sa musia ióny železa z pitnej vody odstraňovať. A to preto, že zmyslové vlastnosti vody (tie, ktoré vnímame zmyslami) pôsobia negatívne. Ovplyvňujú jej chuť, vôňu i farbu, ktorá ma červenejší nádych.

Invalid Displayed Gallery

Prehnane železitá voda by sa nemala používať ani ako voda úžitková. Zlúčeniny železa sa totiž usadzujú v trubkách, kotloch, vaniach, drezoch a bojleroch, ..) a spôsobujú koróziu zariadenia. Korózia potom veľmi skracuje životnosť daného zariadenia.

Limitné hodnoty železa vo vode sú:

  • pitná a balená voda: 200 μg/l
  • pramenitá a dojčenská voda: 300 μg/l
  • studničná: až až 500 μg/l

Problémy železa

Železo, ktoré je vo vode rozpustené ako železnaté ióny, nevidíme. Začneme si ho všímať až po styku zo vzduchom, kedy začne reagovať a vzniká nerozpustný a povlaky tvoriaci hydroxid železitý.

Aj pomerne malé koncentrácie železa môžu spôsobiť ťažkosti ako napr. zvýšený počet kolónií baktérií, ktoré spôsobujú nepríjemný zápach vody. Takáto voda sa neodporúča ani na úžitkové účely.

Vysoký obsah železa sa prejavuje hrdzavými a červenkastými povlakmi. Často dochádza k zanášaniu armatúr a ich nutnej výmene.

Železo pôsobí ťažkosti najčastejšie tomu, kto používa ako zdroj pitnej vody vlastný vrt či studňu.

Mangán

Tam kde je železo, často sa vyskytuje aj mangán. Do vody sa dostane rovnako ako železo, teda z hornín, ktoré sú obsiahnuté v pôde, ktorou voda preteká. Typický prejav mangánu vo vode sú mastné škrvrny na povrchu, čierna voda alebo čierne usadeniny.

Limity mangánu vo vode sú:

  • 50 μg/l
  • u studničnej vody maximálne 200 μg/l

Prejavy železa a mangánu vo vode

Hrdzavá voda, hrdza vo vode, červená voda, červenkastá voda, červený povlak, červenkastý povlak, železitá chuť,

Odstránenie železa a mangánu

Hoci samotné zlúčeniny Fe a Mn nie sú pre zdravie človeka a živočíchov škodlivé, odstránenie železa a mangánu je pri úprave vody podstatným krokom, pretože inak hrozí riziko hygienických a technologických závad.

 

uprava vody

Potrebujete upraviť vodu?

Nezáväzný dopyt

Železo a mangán vo vode (PDF)
Na tejto stránke: ako sa zbaviť železitej vody.

Komentáre sú uzavreté.

Úprava vody pre priemysel i domácnosti
Staršie príspevky:
kyanidy
Kyanidy vo vode a ich odstránenie

Za kyanidy sa označujú soli kyseliny kyanovodíkovej. Farebne sú biele a ich forma je kryštalická. Najbežnejši zástupcovia kyanidov sú kyanid...

Zavrieť