Mechanický filter AquaSand+

Filtrácia nerozpustených látok z vody

Mechanická filtrácia
vody

  • Odstránenie mechanických nečistôt
  • Odstránenie zákalu vody
  • Úprava vody podzemnej, povrchovej i priemyselnej
  • Chladiaca voda, bazénová aj odpadová

+420 224 811 900

Aquasand

Na čo AquaSand+ slúží

AquaSand+ slúži na odstránenie mechanických nečistôt a zákalu z vody. Pracuje rovnako ako pieskový filter, ale vďaka špeciálnej filtračnej náplni s vysokou sorpčnou schopnosťou dokáže zachytiť oveľa jemnejšie nečistoty, a to pri vyššej kapacite.

Filter je možné využiť ako predfiltráciu, hrubú filtráciu alebo jemné dočistenie vody. Jeho uplatnenie nájdeme najmä pri úprave vody povrchovej, podzemnej, priemyselnej, chladiacej, bazénovej alebo dokonca vody odpadovej.

Zákal vody

Ako AquaSand funguje

Filtrácia prebieha pretečením vody cez poréznu filtračnú náplň, na ktorej sa nečistoty zachytia. Nahromadené nečistoty sa odstránia automatickým spätným preplachovaním, ktoré ovláda riadiaci ventil.

Pri preplachovaní je dodávka vody prerušená, možno však zapojiť dve jednotky AquaSand+ paralelne vedľa seba ako tzv. DUPLEX a zaistiť tak nepretržitú prevádzku. AquaSand+ je dlhodobým, spoľahlivým a bezúdržbovým riešením filtrácie vody v najrôznejších prevádzkových podmienkach.

Filtračná hlava

Zapojenie

Filter AquaSand sa s využitím obtokovej armatúry napojí na hlavný prívod upravovanej vody do objektu či k zariadeniu. Výstup vody, ktorá z filtra odteká pri preplachovaní, sa zavedie do odpadu.

Posledným krokom je nastavenie riadiaceho ventilu podľa vašich potrieb.

Pri preplachovaní je dodávka vody prerušená, možno však zapojiť dve jednotky AquaSand paralelne vedľa seba ako tzv. DUPLEX a zaistiť tak nepretržitú prevádzku.

Zapojenie AquaSand+

Parametre

AquaSand+ 500 AquaSand+ 600 AquaSand+ 620 AquaSand+ 650 AquaSand+ 800
Rozměry v mm (VxŠxH) 1600 x 300 x 300 1610 x 350 x 350 1920 x 420 x 420 1980 x 500 x 500 2170 x 620 x 620
Tank (“) 10×54 13×54 16×65 18×65 24×72
Váha (kg) 78 120 190 280 440
Pripojenie vstup/výstup 1” 1” 1” 2” 2”
Pripojenie odpadu 1” 1” 1” 2” 2”
Filtračná plocha (m²) 0,05 0,08 0,13 0,18 0,28
Prietok (m³/h) 0,7 – 1,5 1,2 – 2,4 1,9 – 3,9 2,7 – 5,4 4,2 – 8,4
Proplach (m³/h) 43 71 114 280 440

Elektrické napájanie: 100-240V | Prevádzkový tlak: 1,5 – 6 bar | Prevádzková teplota: 5 – 45 ˚C

Bezobslužné

Dlhá životnosť

Jednoduchá inštalácia

Inštalované zariadenia

Naši klienti

Viac referencií

predfiltráciajemná filtrácia vody
Úprava vody pre priemysel i domácnosti