Elektrolytická úpravňa chladiacej vody KEUV-CV

Úpravna vody KEUV-TV

Ochrana chladiacich veží, rozvodov a výmenníkov

Riešenie problému so
zanášaním a inkrustáciou

  • Uvádza vodu do vápenato-uhličitanovej rovnováhy
  • Kontinuálne odstraňuje z chladiacej vody všetky nečistoty
  • Vodu dezinfikuje a zabraňuje tvorbe biofilmov
  • Je úplne automatická a nevyžaduje prítomnosť obsluhy
  • Šetrné k životnému prostrediu, bez použitia chemikálií

+420 224 811 900

Dopyt

Na čo KEUV-CV slúži

Úpravňa chladiacej vody KEUV-CV je zariadenie určené na ochranu chladiacich veží a výmenníkov pred zanášaním a tvorbou inkrustácie, na kontinuálnu filtráciu nerozpustných látok a dezinfekciu vody v chladiacich okruhoch. Nahrádza tým hneď niekoľko zariadení naraz.

Pri ohreve chladiacej vody dôjde k posunu vápenato-uhličitanovej rovnováhy smerom k vylučovaniu solí, a to najmä uhličitanu vápenatého. V prípade chladiacich veží navyše dochádza k absorpcii nečistôt obsiahnutých vo vzduchu.

Tieto nečistoty spolu s vylúčenými soľami spôsobujú v chladiacom okruhu tvorbu usadenín, biofilmov a korózii. Preto je úprava chladiacej vody nevyhnutnou súčasťou procesu.

V prípade veľkých tlakovo otvorených a uzavretých chladiacich okruhov sa tento problém rieši dávkovaním rôznych chemikálií, ako sú inhibítory korózie, dispergátory, biocídy a biodispergátory.

Tradičný systém chemickej ochrany nie je šetrný k životnému prostrediu a vyžaduje kvalifikovanú obsluhu a kontrolu v chemickom laboratóriu. Tieto nevýhody odstraňuje elektrolytická úpravňa chladiacej vody KEUV-CV. Nahrádza tým hneď niekoľko zariadení naraz.

Chladaca věža

Ako KEUV-CV funguje

Úpravňa KEUV-CV je kompaktné zariadenie, ktoré obsahuje elektrolyzér integrovaný vnútri tlakového filtra. Pôsobením jednosmerného prúdu dochádza na katóde k riadenej tvorbe vodného kameňa a na anóde k oxidačným procesom.

Oxidované formy vytvárajú zrazeninu, ktorá sa odfiltruje na pieskovom lôžku. Na zrazenine železa sa zachytávajú aj ďalšie nečistoty z vody. Pieskové lôžko sa v pravidelných časových intervaloch automaticky preplachuje a nečistoty sa vyplavia do kanalizácie.

Úpravňa sa obvykle inštaluje na výstup čerpadiel chladiaceho okruhu na bajpas. Upravuje sa zvyčajne 5 až 10 % prietoku cirkulácie chladiacej vody.

Účinok úpravne je veľmi rýchly. Celý proces je ekologický, bez chemikálií a nutnosti zásahu obsluhy.

Inštalácia a parametre

Úpravňu KEUV-TV dopravíme na určené miesto inštalácie, pripojíme na okruh TÚV a do elektrickej siete.

Vývod preplachovej vody zavedieme do kanalizácie, zariadenia nastavíme a uvedieme do prevádzky.

KEUV-CV 01 KEUV-CV 02 KEUV-CV 03
Pre okruhy s prietokom do (m³/h) 100 200 400
DN vstup/výstup (mm) 50 50 80
Max. el. spotreba (W) 120 180 250
Max. prevádzková teplota (ºC) 60 60 60
Max. prevádzkový pretlak (MPa) 1 1 1

Servis

Instalace úpravny KEUV

Na všetky zariadenia zabezpečujeme odbornú montáž a záručný a pozáručný servis vlastnými pracovníkmi. A to nielen v rámci celej SR, ale aj Poľsku, Česku, Rakúsku či ďalších európskych štátoch.

V prípade podpisu servisnej zmluvy zákazník čerpá výhody z nej vyplývajúce.

Naša spoločnosť disponuje moderným servisným zázemím vrátane softvérovej platformy a kvalifikovanými odborníkmi, ktorí zaručia kvalitnú starostlivosť o vaše zariadenie.

K stiahnutiu

Ekologické

Ekonomické

Bez chémie

Nekompromisní

Inštalované zariadenia

Naši klienti

Viac referencií

Dopyt

ochrana chladiacich vežíinkrustyvápnik vo vodeusadeniny

Rychly kontakt

(napríklad rozbor vody)

Vaše údaje sú u nás v bezpečí a slúži len pre našu komunikáciu. Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov.

X
Pošlete nám rozbor vody, ozveme se vám zpět

(rozbor vody)

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Po vyplnění údajů budete přesměrováni na podklady

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Po vyplnění údajů budete přesměrováni na podklady

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Szybki kontakt

Twoje dane są u nas bezpieczne i będą one wykorzystywane wyłącznie w celu, w którym nam je przekazujesz. Przesyłając formularz, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

X
Quick contact

(for example. water analysis)

Your data is safe with us and serves only for our communication. By submitting the form I agree to the processing of my personal data.

X
Zanechte nám vzkaz, ozveme se vám zpět

(například rozbor vody)

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X