Úpravňa vody AquaEmix pre priemysel

Odstránenie železa, mangánu,tvrdosti, amónnych iónov a CHSK

Multifunkčné riešenie na
úpravu vody

  • Chráni rozvody pred inkrustáciou a usadeninami
  • Znižuje opotrebenie zariadení a spotrebu energie
  • Odstraňuje železo, mangán, tvrdosť vody, amónne ióny a CHSK
  • Zariadenie je plne automatické
  • Farmácie, práčovne, mliekarne, pivovary, reštaurácie a ostatné

+420 224 811 900

Odstraňovač železa a manganu AquaEmix

Na čo AquaEmix slúži

AquaEmix je multifunkčná úpravňa vody, ktorá z vody odstraňuje železo, mangán, tvrdosť, amónne ióny a organické nečistoty (CHSK). Toto kombinované riešenie úpravy vody prináša dvojnásobnú až trojnásobnú úsporu nákladov oproti klasickým technológiám.
Železo a mangán sa usadzujú v potrubí a pri odbere vody sa vyplavujú ako hrdzavý či tmavohnedý zákal. Tvrdosť vody spôsobuje predovšetkým zarastanie teplovýmenných plôch, potrubí, armatúr a bojlerov vodným kameňom. Čpavok a organické látky podporujú výskyt rias a baktérií a samy o sebe sú zdraviu škodlivé.

surová voda upravená voda
Tvrdosť <750 mg/l (CaCO3) max. 20 mg/l
Železo < 10 mg/l <0,2 mg/l
Mangán < 3 mg/l <0,05 mg/l
Amoniak < 3 mg/l <1,5 mg/
CHSK < 4 mg/l <0,5 mg/l

železo v potrubí

Ako AquaEmix funguje

Funkcia úpravne AquaEmix

AquaEmix funguje na principu výměny iontů, kdy na sebe speciální patentovaná filtrační směs naváže nežádoucí látky.

Filtrační náplň se pravidelně regeneruje solným roztokem.

Při regeneraci je dodávka upravené vody přerušená, lze však zapojit dvě jednotky AquaEmix paralelně vedle sebe, jako takzvaný DUPLEX, a zajistit tak nepřetržitý provoz.

Zapojenie

AquaEmix funguje na princípe výmeny iónov, keď na seba špeciálna patentovaná zmes naviaže nežiadúce látky.

Filtračná náplň sa pravidelne regeneruje soľným roztokom.

Pri regenerácii je dodávka upravenej vody prerušená, možno však zapojiť dve jednotky AquaEmix paralelne vedľa seba ako takzvaný DUPLEX a zaistiť tak nepretržitú prevádzku zariadenia.

AquaEmix zapojenie

Parametre

AquaEmix 450S AquaEmix 600 AquaEmix 620 AquaEmix 650 AquaEmix 800
Rozmery v mm (VxŠxH) 1600x640x370 1610x720x370 1980x1110x560 1980x1110x560 2240x1400x740
Prietok (m³/h) 1,3 2 3,2 5 7
Tank (”) 10×54 13×54 16×65 18×65 24×72
Váha (kg) 44 68 119 155 234
Pripojenie vstup/výstup 1″ 1″ 1″ 1″ 2″
Pripojenie solanky/odpadu 3/8“ / 1/2“ 3/8“ / 1/2“ 3/8“ / 1/2“ 3/8“ / 1/2“ 1/2“/ 1“
Objem solanky 145 l 145 l 200 l 350 l 350 l
Priemerná doba regenerácie (min) 60 60 75 90 105

 
Elektrické napájanie: 100-240V| Prevádzkový tlak: 1,5 – 6 bar | Prevádzková teplota: 5 – 45˚C

Automatická
prevádzka

Dlhá
životnosť

Jednoduchá
inštalácia

Inštalované zariadenia

Naši klienti

Viac referencií

odstránenie mangánu z vôdochrana rozvodov pred železomodželeznenie vodysnížení CHSK
Úprava vody pre priemysel i domácnosti