Arzén vo vode

Arzen vo vode

Limit pre pitnú vodu: 0,010 mg/l (tedy 10 µg/l)

Prejavy
  • Bez farby
  • Bez chuti
  • Bez zápachu či iných prejavov
Riziká
  • Chronická otrava (neurologické poruchy – brnenie končatín, poruchy krvotvorby, šupinatenie kože, pigmentové škvrny, vyššie riziko rakoviny kože)

Odstraňovanie arzénu z vody

  • Princíp: adsorbcia na železitých materiáloch
  • Úpravny vody AquaAs

+420 224 811 900

Vodu upravujeme od roku 1999

Arzén je kov vyskytujúci sa v niektorých mineráloch, z ktorých sa môže uvoľňovať do vody. Typicky sa vyskytuje v podzemnej vody z hlbokých vrtov (sú ním často kontaminované artézske studne). Nevyskytuje sa v koncentráciách, ktoré by spôsobili okamžitú otravu a smrť, ale dlhodobé pitie vody s arzénom vedie k chronickej otrave a zdravotným problémom.

Na odstránenie arzénu možno použiť spoločné zrážanie so železom (ak je železo vo vode prítomné v dostatočnom množstve), alebo ho možno zachytiť na filtračnej náplni tvorenej hydroxidmi železa. Takáto náplň má obmedzenú kapacitu aj životnosť (cca tri roky). Jej použitie je jednorazové a po vyčerpaní kapacity je potrebné ju nahradiť.

Úprava vody pre priemysel i domácnosti