Chlór vo vode

Chlór vo vode

Limity pre pitnú vodu: 0,3 mg / l (chlór voľný)

Prejevy
  • Typický štipľavý zápach
Riziká
  • Nevoľnosť so zápachu vody – individuálna citlivosť
  • Podráždenie, začervenanie očí (bazény)
  • Poškodzuje niektoré citlivé materiály, napr. membrány reverzných osmóz

Odstraňovanie chlóru z vody

  • Princíp filtrácie na aktívnom uhlí

+420 224 811 900

Vodu upravujeme od roku 1999

Chlór je desaťročiami používania overený a ekonomicky výhodný dezinfekčný prostriedok. Do vody sa dostáva v podstate iba s cieľom jej dezinfekcie. Na parametri „voľný chlór” sa podieľa nielen plynný chlór, ale aj iné podobné prípravky (chlórnan-savo, chloraminy, oxid chloričitý). Tieto látky sú zo svojej podstaty nestále a z vody postupne vyprchajú. V distribučnej sieti sa teda vyskytujú v rozdielnej koncentrácii.

Na elimináciu voľného chlóru slúžia filtre s náplňou aktívneho uhlia. Chlór s uhlím rýchlo reaguje a odstraňuje sa. Uhlie sa v tomto procese spotrebováva a po čase ho treba doplniť alebo nahradiť.

Naše produkty riešiace tento problém
Úprava vody pre priemysel i domácnosti