Dusičnany a dusitany

Dusičnany

Limity pro pitnou vodu: dusičnany – 50 mg/l, dusitany – 0,5 mg/l

Prejevy
  • Bez farby
  • Bez chuti
  • Bez zápachu alebo iných prejavov
Riziká
  • Dusičnany sa menia v tráviacom trakte na dusitany
  • Dusitany sú toxické, zvlášť pre malé deti
  • Pri otrave dochádza k zablokovaniu schopnosti krvi transportovať kyslík – udusenie

Odstraňovanie dusičnanů z vody

  • Princíp iónovej výmeny

+420 224 811 900

Vodu upravujeme od roku 1999

Dusičnany a dusitany sa v prírode vo vode bežne nevyskytovali. S rozmachom poľnohospodárstva a využívania hnojív sa však dusičnany teraz vyskytujú úplne bežne ako vo vodách povrchových, tak aj vo vodách podzemných. Ďalej môžu pochádzať z netesniacich žúmp, hnojísk a iných zdrojov odpadovej vody. Čistiarne odpadových vôd sú vybavené technológiou na odbúravanie dusičnanov a väčšinou vypúšťajú koncentrácie výrazne nižšie, než je limit pre pitnú vodu.

Dusičnany ako také nie sú priamo škodlivé. V tráviacom trakte človeka (alebo vo vode pôsobením mikroorganizmov) sa však môžu premeniť na dusitany. Tie nenávratne poškodzujú hemoglobín zodpovedný za transport kyslíka v krvi. Dochádza k takzvanej methemoglobinémii, ktorej prejavom sú kŕče, obrna, dýchavičnosť a bezvedomie až smrť. Silne ohrozené sú malé deti (do 6 mesiacov).

Naše produkty riešia tento problém
Úprava vody pre priemysel i domácnosti