Koliformné baktérie

Koliformné baktérie

Limity pitnej vody: 0 KTJ/100 ml

Prejavy
  • Extrémne množstvo sprevádza zákal, zápach a pachuť
  • Pri bežnom množstve sú nepostrehnuteľné
Riziká
  • Spôsobujú nevoľnosť, hnačky a vracanie

Odstránenie koliformných baktérií z vody

  • Princíp dezinfekcie vody – chemická alebo UV žiarením

+420 224 811 900

Vodu upravujeme od roku 1999

Koliformné baktérie, z ktorých najčastejším zástupcom je Escherichia coli, obývajú črevá ľudí a iných živočíchov. Odtiaľ sa cez výkaly môžu dostať až do zdrojov vody. Koliformné baktérie sú tu takzvaným indikátorom fekálneho znečistenia. Nielenže sú samy o sebe škodlivé, môžu ich sprevádzať iné škodlivé látky a mikroorganizmy.

Na likvidáciu baktérií slúžia dezinfekčné prostriedky schválené na takéto použitie. Pri dodržaní postupu použitia sú baktérie spoľahlivo zlikvidované a nie je nijako negatívne ovplyvnená kvalita vody (zápach, pachuť, zdravotná neškodnosť). Výhodou chemickej dezinfekcie je, že jej funkcia je riadená prietokom vody a dezinfekčný prostriedok je vodou unášaný aj cez rozvody, takže likviduje aj baktérie v nich usadené.

Dezinfekcia pomocou UV lampy vodomerom riadená nie je. Lampa svieti neustále a spravidla po roku je potrebné ju vymeniť. Ďalej tiež UV lampa zabíja len tie mikroorganizmy, ktoré cez ňu pretekajú unášané vodou. Ak nejaké baktérie sídlia v rozvodoch za lampou, nemá na ne lampa žiadny účinok. Výhodou UV lampy je, že sa do vody nedávkujú žiadne látky a nemení sa jej zloženie, čo môže byť pre niektorých používateľov dôležité.

Naše produkty riešiace tento problém
Úprava vody pre priemysel i domácnosti