Baktéria Legionella

Legionella

Limity pre pitnú vodu: 100 KTJ/100 ml, pre zdravotnícke zariadenia 0 KTJ/100ml

Prejavy
  • Neprejavujú sa zápachom
  • Pri požití kontaminovanej vody nie je zmenená chuť
Rizika
  • Prepuknutie potenciálne smrteľnej legionárskej choroby (legionelózy)
  • Ochorenie na ľahšiu verziu legionelózy – pontiatická horúčka

Odstránenie legionelly z vody

  • Dezinfekcia vody oxidom chloričitým

+420 224 811 900

Vodu upravujeme od roku 1999

Legionella je bežne rozšírená baktéria. Môže sa vyskytovať prakticky vo všetkých vodách v neškodnom množstve. Pri teplotách 32 – 42 °C sa však začína intenzívne množiť.

Legionella nie je škodlivá pri vypití (a keďže teplá voda nie je určená na pitie, bežne by to ani nemalo hroziť), ale pri vniknutí do pľúc spôsobuje ochorenie legionelózou. Vdýchnutie legionelly dochádza najčastejšie pri sprchovaní. Ohrozené sú zvlášť osoby so zníženou imunitou, starí alebo chorí ľudia. Preto je vo zdravotníckych zariadeniach limit sprísnený. Legionelóza sa prejavuje ako bežné ochorenie dýchacích ciest. Je teda zle identifikovateľná a pokiaľ nie je nasadená správna liečba, môže dôjsť aj k úmrtiu nakazeného (ročne je v SR smrteľných prípadov niekoľko desiatok).

Existuje niekoľko spôsobov obrany pred legionellou. Menšie bojlery v domácnostiach sa automaticky raz za čas prehrejú na teplotu, ktorá legionellu zahubí. V prípade väčších distribučných systémov je také riešenie neekonomické, nebezpečné a často tiež neúčinné (nemožno dosiahnuť dostatočné zahriatie celého systému). Preto sa používa chemická dezinfekcia. Z dostupných prostriedkov je najúčinnejší oxid chloričitý. Ten totiž, na rozdiel od ostatných, dokáže rozrušiť biofilmy, v ktorých sa legionella ukrýva a množí.

Naše produkty riešiace tento problém
Úprava vody pre priemysel i domácnosti