Mikroskopický obraz vody

mikroskopický obraz vody
Ako sa prejavuje
  • Zákal vo vode, na dne či na hladine
Aké sú riziká
  • Zažívacie ťažkosti

Akým spôsobom vodu čistíme

  • Využívame princíp mechanickej filtrácie a dezinfekcia

+48 12 200 4816

Vodu upravujeme od roku 1999

Mikrobiologický obraz zahŕňa sinice a všetky eukaryotických organizmy (napríklad riasy, prvoky, mikromycétami, Vírniky, hlísty). Baktérie sa tu neuvádzajú. Abioseston potom predstavuje anorganické čiastočky (zrnká piesku, produkty korózie) a materiál organického pôvodu (zvyšky schránok organizmov, peľové zrnká, zvyšky pletív rastlín, atp.) Tento materiál sa vyskytuje hlavne v povrchovej vode.

Invalid Displayed Gallery

Prítomnosť väčšieho množstva živých organizmov môže spôsobovať zažívacie či iné problémy. V horšom prípade aj nakazenia parazitmi. Väčšinu pod mikroskopom viditeľných objektov možno odstrániť mechanickú filtráciou. V prípade živých organizmov je však potrebné použiť aj prostriedky na ich likvidáciu a k následnému zabezpečenie systému proti ďalšiemu rozvoju – dezinfekciu alebo algicid (v prípade rias).

Úprava vody pre priemysel i domácnosti