Sirovodík (Sulfan) vo vode

Zákal vody

Limity pre pitnú vodu: parameter “pach” musí byť “prijateľný”; vlastný limit pre sírovodík nie je stanovený

Prejavy
  • Zápach po skazených vajciach
  • Zákal
Riziká
  • sirovodík je toxický
  • při extrémních koncentracích podráždenie dýchacieho ústrojenstva
  • edém pľúc, podráždenie očí, zastavenie dýchania

Odstránenie sírovodíka vody

  • Princíp riešenia: silná oxidácia vody

+420 224 811 900

Vodu upravujeme od roku 1999

Sírovodík (sulfán – H2S) je jednou zo základných foriem výskytu síry v prírode. Sírovodík je bezfarebný plyn, ktorý často vzniká rozkladom organického materiálu alebo mikrobiologickú premenou síranov pri nedostatku kyslíka.

Typický je u neho zápach po skazených vajciach. Sírovodík je ľahko rozpustný vo vode aj v alkohole. Sírovodík sa zvyčajne vyskytuje v sopečných plynoch, ktoré sú vyvrhované pri erupciách.

Sírovodík spôsobuje nepríjemný zápach po skazených vajciach. Často ho sprevádza zvýšené hodnoty železa, mangánu, zvýšený zákal alebo mikrobiologické znečistenie.

Sírovodík vo vode sa zvyčajne odstraňuje oxidáciou, pri ktorej sa zmení na neškodné sírany. Takáto oxidačné reakcie môže prebiehať prevzdušňovaním, ktoré jednak zaistia oxidácii vzdušným kyslíkom a jednak uvoľní plynný sírovodík z vody do vzduchu (a sírovodík je odvetraný), alebo pomocou silného oxidačného činidla. Existujú aj špeciálne filtračné náplne, schopné oxidovať sírovodík za pomoci kyslíka prirodzene rozpusteného vo vode.

Naše produkty riešiace tento problém
Úprava vody pre priemysel i domácnosti