Fenoly a ich odstránenie z vody
Úvod / Slovník / Fenoly a ich odstránenie z vody
fenoly

Fenoly a ich odstránenie z vody

23.5.2016

Fenoly, ktoré sa vyskytujú vo vode sú buď prírodného pôvodu alebo z prostredia priemyselného. Fenoly vzniknuté v prírode sa tvoria pri procesoch biosyntetických alebo pri rozkladaní tiel živočíchov alebo rastlín. Fenoly vzniknuté v priemysle vznikajú pri výrobe plastov, dezinfekčných prostriedkov, liečiv, pesticídov papiera, v oceliarskom alebo petrochemickom priemysle.

Čo sú fenoly?

Fenoly patria do skupiny prchavých organických látok. Najzákladnejším fenolom je práve fenol. ďalej napríkladchlórfenol.

fenol chlorfenol

Chlórfenoly majú štipľavý a prenikavý zápach a nehorí. Pri vysokých teplotách sa ale rozkladajú na CO, CO2 a HCl, čo sú látky, ktoré silne dráždia sliznice.

Chlórfenoly sú imunotoxické, fytotoxické a embryotoxické látky, u ktorých
neboli preukázané mutagénne a karcinogénne účinky.

Chlórfenoly sa používajú napríklad na ochranu dreva ako antiseptické prostriedky.

 Vlastnosti fenolov

Bezfarebné kvapaliny či kryštalicke látky zapáchajúce charakteristickým spôsobom. Okrem vysokomolekulárnych fenolov sú fenoly dobre rozpustné vo vode. Naopak nízkomolekulárne fenoly sú vo vode nestabilné.Většinou sú zdraviu škodlivé až karciogénne. Sú schopné tvoriť oxoniové soli, estery a fenoly.

Fenoly vo vode

Fenoly sa vo vode vyskytujú prevažne vďaka priemyselnému znečisteniu. Do prírodných tokov a vodných plôch prenikajú často z tovární spracujúcich hnedé uhlie či uhoľný dehet.Ďalej tu figuruje farmaceutický priemysel, ropný priemysel a výroba plastov či ocele.

Vplyv fenolov na zdravie

Fenoly ovplyvňujú zdravie negatívnym spôsobom. Fenol a jeho zlúčeniny dokáže poškodiť až zničiť niektoré ľudské bunky a tým spôsobiť vážne zdravotné komplikácie.

Možné následky

Bolesť hlavy, podráždenie kože, podráždenie dýchacích ciest, závrat, omdletie, mdloby, črevné ťažkosti, črevné problémy, žalúdočné ťažkosti, otrava, závrat.

Do tela sa môže fenol dostať vypitím kontaminovanej vody, dýchaním či fajčením.

Odstránenie fenolov z vody

Vďaka svojej veľkej účinnosti sa na odstránenie fenolov z vody najčastejšie používa metóda absorpcie. Ďalej potom napríklad oxidačné procesy.

Odstránenie fenolov procesom adsorpcie

Pri tomto procese dôjde k eliminácii látok z roztoku vďaka ich väzbe na povrch tzv. adsorbenta. Tým je myslená pevná látka. Naviazaná látka je naopak adsorbát.

Aktívne uhlie ako najefektívnejšie riešenie

(AC, Active carbon)

Aktívne uhlie je najúčinnejši absorbent vhodný na odstránenie fenolov z vody.

Ďalšie možnosti sú, použitie syntetických živíc, ílových minerálov a červeného bahna.

Čo sa týka ďalších metód odstraňovania fenolytických zlúčenín, používa sa metóda ozonizácia, mokrá oxidácia a oxidácia peroxidom vodíka.

 

Dopytovať úpravu vody

Komentáre sú uzavreté.

Rychly kontakt

(napríklad rozbor vody)

Vaše údaje sú u nás v bezpečí a slúži len pre našu komunikáciu. Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov.

X
Pošlete nám rozbor vody, ozveme se vám zpět

(rozbor vody)

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Po vyplnění údajů budete přesměrováni na podklady

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Po vyplnění údajů budete přesměrováni na podklady

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Szybki kontakt

Twoje dane są u nas bezpieczne i będą one wykorzystywane wyłącznie w celu, w którym nam je przekazujesz. Przesyłając formularz, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

X
Quick contact

(for example. water analysis)

Your data is safe with us and serves only for our communication. By submitting the form I agree to the processing of my personal data.

X
Zanechte nám vzkaz, ozveme se vám zpět

(například rozbor vody)

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Můžete i rovnou volat: +420 222 703 533
X