Elektrolytické úpravne KEUV

Železo a zákal

Úpravne teplej vody KEUV-TV

Úpravne teplej vody KEUV-TV

Elektrolytická úpravňa KEUV-TV slúži na kontinuálnu filtráciu zlúčenín železa, zákalu a nerozpustených látok z teplej vody.

úprava TÚV, bytové domy, průmysl

Úpravne chladiacej vody KEUV-CV

Úpravne chladiacej vody KEUV-CV

Úpravňa chladiacej vody KEUV-CV je zariadenie určené na ochranu chladiacich veží a výmenníkov.

chladící okruhy

Úprava vody pre priemysel i domácnosti