Amónne ióny vo vode

Amonné ionty

Limity pre pitnú vodu: 0,5 mg/l

Prejavy
  • Typický zápach (čpavok) pri vyšších koncentráciách
  • Môžu byť sprevádzané zápachom z iných zdrojov
Riziká
  • Indikátor fekálneho znečistenia a rozkladu mŕtvych tkanív – hrozba infekcie
  • Toxické pre vodné organizmy (ryby a iné)

Odstránenie amónnych iónov z vody

  • Princíp adsorpcia na minerálnom materiáli

+420 224 811 900

Vodu upravujeme od roku 1999

Amónne ióny sú produktom rozkladu bielkovín a močoviny. Do prírody sa teda dostávajú prirodzene s močom a pri rozklade mŕtveho tkaniva. Ďalším významným zdrojom je používanie hnojív v poľnohospodárstve.

Samotné amónne ióny nie sú pre človeka väčšinou priamo toxické. Signalizujú však ďalšie závažnejšie problémy: presakovanie odpadovej vody, bakteriálnu kontamináciu a iné znečistenie zdroja vody. Pre ryby a vodné organizmy sú amónne ióny silne toxické.

Naše produkty riešiace tento problém
Úprava vody pre priemysel i domácnosti