Berýlium vo vode

Berýlium vo vode

Limity pre pitnú vodu: 0,001 mg/l (tj. 1 µg/l)

Prejavy
  • Bez farby, chuti či zápachu
Riziká
  • Pri dlhodobom pôsobení vznik rakoviny

Odstraňovanie berýlia z vody

  • Princíp: reverzná osmóza, iónová výmena, adsorpcia

+420 224 811 900

Vodu upravujeme od roku 1999

Berýlium sa vo vode vyskytuje pomerne zriedkavo. Môže pochádzať zo špecifického horninového podložia alebo z ľudskej činnosti. Zdrojom býva popol z fosílnych palív alebo metalurgický a elektronický priemysel. Dlhodobý príjem zvýšených koncentrácií berýlia vo vode zvyšuje riziko rakoviny.

Na zníženie koncentrácie možno použiť reverznú omózu, iónovú výmenu alebo zrážanie s adsorpciou. Tieto metódy odstraňujú okrem berýlia aj veľa iných polutantov.

Naše produkty riešiace tento problém
Úprava vody pre priemysel i domácnosti