Reverzné osmózy

čistá voda

Reverznej osmózy pre priemysel

Reverznej osmózy pre priemysel

Reverznej osmózy na výrobu čistej vody bez prímesí. Výroba demineralizovanej vody vhodné na technologické účely. Modely pre priemysel, prevádzky.

procesná voda

Reverzní osmózy pro domácnosti

Reverznej osmózy pre domácnosti

Reverznej osmózy na úpravu vody v menších prevádzkach, reštauráciách, kaviarňach a domácnostiach. Z vody odstráni 96 – 99% všetkých organických i neorganických látok.

sírany, pesticídy, baktérie, vírusy, kovy

Úprava vody pre priemysel i domácnosti