Chloridy vo vode

Chloridy vo vode

Chloridy ve vodě

Limity pre pitnú vodu:100 mg/l (250 mg/l ak pochádzajú chloridy z geologického podložia)

Prejevy
  • Pri výraznom prekročení limitu môže dôjsť k slanej chuti vody
  • Inak bez farby, bez chuti, bez zápachu
Riziká
  • Vyššia korózia kovových zariadení

Odstránením chloridová z vody

  • Princíp riešenia: reverzná osmóza.

+420 224 811 900

Nezáväzný dopyt
Vodu upravujeme od roku 1999

Chloridy sú esenciálnym prvkom pre živé organizmy, človeka nevynímajúc. Vo vode sú jednou z najbežnejších zložiek. Nie sú teda nijako zdraviu škodlivé. Ich nadbytok sa však prejavuje vyšším korozívnym účinkom vody na kovové materiály. Príliš slaná voda môže mať negatívne účinky na zavlažované rastliny, v takom prípade je však lepšie riadiť sa konduktivitou vody než obsahom chloridov (pozri konduktivitu/vodivosť).

Do podzemnej vody sa chloridy dostávajú zriedka, v prípade špecifického podložia. V povrchovej vode v riekach ich obsah postupne rastie smerom k ústiu rieky do mora. Do povrchových vôd sa dostávajú buď ľudskou činnosťou, alebo z výlučkov a zvyškov živých organizmov. Ionexy používané na odstraňovanie dusičnanov (anexy) uvoľňujú chloridy do vody v rámci výmeny iónov (odoberú z vody škodlivé dusičnany a namiesto nich uvoľnia neškodné chloridy).

Pri znižovaní obsahu chloridov sa používa reverzná osmóza. V prímorských oblastiach sa táto technológia používa napríklad na odsoľovanie morskej vody. Pretože reverzná osmóza zbavuje vodu všetkých minerálov (demineralizácia) takmer úplne, používa sa tzv. bajpas. Časť vody preteká bajpasom okolo a za reverznou osmózou sa zmieša s vodou demineralizovanou, aby sa docielil vhodný obsah minerálov.

Naše produkty riešiace tento problém
Rychly kontakt

(napríklad rozbor vody)

Vaše údaje sú u nás v bezpečí a slúži len pre našu komunikáciu. Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov.

X
Pošlete nám rozbor vody, ozveme se vám zpět

(rozbor vody)

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Po vyplnění údajů budete přesměrováni na podklady

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Po vyplnění údajů budete přesměrováni na podklady

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Szybki kontakt

Twoje dane są u nas bezpieczne i będą one wykorzystywane wyłącznie w celu, w którym nam je przekazujesz. Przesyłając formularz, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

X
Quick contact

(for example. water analysis)

Your data is safe with us and serves only for our communication. By submitting the form I agree to the processing of my personal data.

X
Zanechte nám vzkaz, ozveme se vám zpět

(například rozbor vody)

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Můžete i rovnou volat: +420 222 703 533
X