Chemická spotreba kyslíka vody (CHSK)

CHSK

Limity pre pitnú vodu: 3 mg / l ako CHSK, 5 mg / l ako TOC

Prejavy
  • Zelené či hnedé zafarbenie vody, možný zápach, penenie
  • Podporuje rast mikroorganizmov
Rizika
  • Podporuje růst mikroorganismů

Odstraňovanie CHSK

  • Princíp adsorpcia, iónová výmena

+420 224 811 900

Vodu upravujeme od roku 1999

Hodnoty CHSK (chemická spotreba kyslíka) a TOC (celkový organický uhlík) sú výsledkom stanovenia organických látok rozpustených vo vode. Tie sa tam môžu dostať zo živej prírody ako odpad produkovaný organizmami alebo rozkladom ich tkanív. Z tohto dôvodu sa vyskytujú hlavne vo vodách povrchových. Ďalším zdrojom sú priemyselné odpadové vody (zvlášť potravinársky priemysel). Bežne v prípade využívaných zdrojov nedochádza k vysokému prekročeniu limitov. Na zvýšenej hodnote CHSK sa môžu podieľať rôznorodé látky a vplyv na zdravie teda záleží hlavne na ich zložení. Organické látky však predstavujú potravu pre mikroorganizmy, ktoré sa potom môžu vo vode a vodovodných rozvodoch ľahšie premnožiť a spôsobovať iné zdravotné ťažkosti.

Na zníženie obsahu organických látok sa používajú kombinované riešenia, na základe ktorých je možné upravovať aj ďalšie parametre.

Naše produkty riešiace tento problém
Úprava vody pre priemysel i domácnosti