Farba vody

farba vody

Limity pre pitnú vodu: 20 mg/l Pt

Prejavy
  • Rôzne zafarbenie vody (oranžové, hnedé, zelené)
Riziká
  • Zníženie účinnosti UV dezinfekcie, signalizuje iné znečistenie vody

Čistenie vody

  • Princíp riešenia: koagulácia, adsorpcia, špeciálny ionex, reverzná osmóza

+420 224 811 900

Vodu upravujeme od roku 1999

Zafarbenie vody môže mať na svedomí mnoho veľmi rozdielnych pôvodcov. V prírode zafarbenie spôsobujú najčastejšie rastlinné látky, takzvané humíny (zafarbenie je žlté alebo žltohnedé). Tie možno odstrániť procesom koagulácie (zrážanie) alebo adsorpciou na aktívnom uhlí.

Ďalším pôvodcom môžu byť odpadové látky. Či už ide priamo o farbivá (napr. z textilného alebo potravinárskeho priemyslu), alebo odpady iného druhu. Ich chemické vlastnosti sa môžu veľmi líšiť a nájsť vhodný spôsob odstránenia vyžaduje vykonanie predbežných testov (laboratórnych alebo poloprevádzkových). Aj v tomto prípade sa však najčastejšie volia koagulácia a adsorpcia na aktívnom uhlí.

Ďalej existuje takzvané zdanlivé zafarbenie vody. To je spôsobené nerozpustenými látkami a možno ho odstrániť filtráciou. Zelené zafarbenie spôsobuje fytoplanktón (mikroskopické rastliny žijúce vo vode), oranžové či žlté zafarbenie spôsobujú produkty korózie (hrdza).

Naše produkty řešící tento problém
Úprava vody pre priemysel i domácnosti