Hliník vo vode

Hliník vo vode

Limit pre pitnú vodu: 0,2 mg/l

Prejavy
  • Bez farby, chuti či zápachu
Riziká
  • V infúziách a vnútrožilových roztokoch zvyšuje riziko alzheimerovej a parkinsonovej choroby
  • Pôsobí toxicky na ryby a rastliny

Odstránenie hliníka z vody

  • Princíp riešenia – vyzrážanie a filtrácia, iónová výmena, adsorpcia, reverzná osmóza

+420 224 811 900

Vodu upravujeme od roku 1999

Prírodný hliník (hliník je tretí najpočetnejší prvok v zemskej kôre) je pomerne nerozpustný a do vody sa z hornín prirodzene uvoľňuje väčšinou v podlimitnom množstve. Zdrojom zvýšenej koncentrácie môžu byť kyslé dažde či kyslé pramene podzemnej vody, ktoré ho z hornín dokážu uvoľniť, alebo priemyselné odpadové vody.

Pre človeka je hliník nebezpečný väčšinou len pri priamom preniknutí do krvného obehu. Všetky vnútrožilové roztoky tak majú prísnejší limit (0,010 mg/l). Pri požití nepredstavuje hliník výrazné nebezpečenstvo a dokonca sa bežne do vody dávkuje ako zrážacie činidlo pri úprave pitnej vody.

Vzhľadom na nízku rozpustnosť možno hliník ľahko odstrániť úpravou hodnoty pH, vyzrážaním a následnou filtráciou.

Naše produkty riešiace tento problém
Úprava vody pre priemysel i domácnosti