Sírany vo vode

Sírany vo vode

Limity pre pitnú vodu: 250 mg / l

Prejavy
  • Bez farby
  • Bez chuti či zápachu
Riziká
  • Najmä v kombinácii s horčíkom hnačkami
  • Korózia kovov a betónu

Odstraňovanie síranov z vody

  • Princíp reverznej osmózy

+420 224 811 900

Vodu upravujeme od roku 1999

Sírany patria popri chloridoch a uhličitanoch k základným aniontom vyskytujúcim sa vo vode. Nemajú žiadny negatívny účinok na zdravie. Iba v prípade, že sa vysoká koncentrácia síranov kombinuje s vysokou koncentráciou horčíka, môže mať takáto voda laxatívne účinky (napr. minerálna voda šaratica). Vysoké koncentrácie síranov môžu pôsobiť korozívne na kovy a zvlášť na betón. Pri odstraňovaní dusičnanov pomocou iónovej výmeny predstavujú sírany komplikáciu, pretože znižujú kapacitu ionexovej náplne a tá sa potom musí častejšie regenerovať.

Nadlimitné koncentrácie síranov väčšinou spôsobia aj prekročenú hodnotu konduktivity/vodivosti. Riešia sa teda podobne ako chloridy pomocou reverznej osmózy. Pri znižovaní obsahu chloridov sa používa reverzná osmóza.

Pretože reverzná osmóza zbavuje vodu všetkých minerálov (demineralizácia) takmer úplne, používa sa tzv. bajpas. Časť vody preteká bajpasom okolo a za reverznou osmózou sa zmieša s vodou demineralizovanou, aby sa docielil vhodný obsah minerálov.

Naše produkty riešiace tento problém
Úprava vody pre priemysel i domácnosti