Polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU)

Polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU)

Limity pre pitnú vodu: 0,1 µg/l (tj. 0,0001 mg/l)

Prejavy
  • Bez farby, chuti či zápachu (zápach sa môže prejaviť až pri 100 alebo 1000-násobnom prekročení limitu)
Riziká
  • Vznik rakoviny

Odstránenie uhľovodíkov z vody

  • Princíp adsorpcie, reverzná osmóza

+420 224 811 900

Vodu upravujeme od roku 1999

Polycyklické aromatické uhľovodíky vznikajú zvyčajne nedokonalým spaľovaním organických materiálov (dreva, lístia, ale aj plastov, gumy a fosílnych palív), alebo sa môžu vylúhovať z niektorých hmôt (napr. z asfaltu). Veľká časť týchto látok preukázateľne zvyšuje riziko vzniku rakoviny.

Na ich odstránenie z vody sa používajú metódy adsorpčné: filtrácia cez aktívne uhlie alebo zachytenie na zrazenine pri procese koagulácie. Ako na väčšinu iných nečistôt možno na zníženie koncentrácie PAU použiť aj reverznú osmózu.

Naše produkty riešiace tento problém
Úprava vody pre priemysel i domácnosti