Fontána Harvey

Technológia úpravy vody pre fontánu – Spa & Kur Hotel Harvey

4.5.2016

Úprava podzemnej a minerálnej vody v Kúpeľnom dome Harvey prebehla predovšetkým z dôvodu zvýšeného obsahu rozpusteného železa a mangánu vo vode, čo je v miestnom kraji pomerne bežný problém.

Opis pôvodného stavu

V tunajšej podzemnej vode sú zvýšené obsahy rozpusteného železa a mangánu a už pri styku tejto vody so vzduchom dochádzalo k oxidácii, tzn. vylúčenie trojmocnej formy železa, ktorá spôsobuje okrem vizuálnych závad farbenia van a obkladov aj problémy na rozvodoch a pod .. Voda mala charakteristický “železitý zápach”.

Navrhnuté riešenie

Návrh obsahoval kompletné riešenie úpravy čerpanej podzemnej, čiastočne aj minerálnej vody. Prebytočná neupravená voda bude odvedená do odpadu priamo z nádrže. Upravená studená voda bude slúžiť k odberným miestam pre vane, wc a prietokovú ľadovú ochladzovaciu vodu do bazénika za saunou a fontánou.

Návrh technológie zariadenia vychádzal z fyzikálno – chemického rozboru vody. Pre odstránenie obsahov železa a mangánu bolo použité kontinuálne dávkovanie oxidantu chlórnanu sodného. To slúži zároveň ako dezinfekcia pre prípadnú kontamináciu vody bakteriemi. Takto pred upravená voda je vedená rozstrekom do nádrže.

Ďalej je kontinuálne prečerpávana rozvodom, vedenom bypassom cez elektrolytickú úpravňu.

Takto dodané technológia úpravy vody je optimálna a účinná, pre obsluhu nenáročná. Obsluhou je vykonávaná iba nevyhnutná pochôdzková kontrola zariadenia a dopĺňaný chlórnan sodný.

Pri zaradení tejto technológie je zaistená stála kvalita vody.

Uvažovaná návratnosť tejto technológie upravenej vody by pri súčasných cenách a reálnom odberu cca 10m3 za deň mala byť 2 roky.

Vstupné parametre

 • Kompletný rozbor vody
 • Čerpané množstvo vody k úprave… 1,8 m3 / hod.
 • Špičkový odber upravenej vody z nádrže … 7,2 m3 / hod.

Návrh na úpravu vody pre prípravu TUV

Čerpadlo z nádrže podzemnej minerálnej vody

Kalové čerpadlá – 2 kusy

Jedno čerpadlo čerpá vodu do nádrže. Druhé slúži k odčerpávaniu prebytočnej neupravovanej vody z nádrže do odpadu

Dávkovacie zariadenie chlórnanu sodného vr. impulzného vodomeru

Zostava obsahuje:

 • 1x Čerpadlo IWAKI EWN – B11VCER
 • 1x Spätný tlakový ventil
 • 1x Dávkovacia nádrž 60 lit.
 • 1x Hladinový spínač
 • 1x Sací kôš so záťažou
 • 1x Ventilová sada
 • 1x Konektor
 • 1x Impulzný vodomer 1

Zariadenie zabezpečuje kontinuálne dávkovanie chlórnanu sodného zo 60 litrovej nádrže pre množstvo 1,8 m3/hod. Zariadenie je bezobslužné, obsluha iba dopĺňa náplň.

Plastová zásobná nádrž

Plastová nádrž

 • Samostatne stojaci2x3x1,5m
 • Objem 9 m3
 • Ostrekovacie trysky dopúšťacej aj upravovanej vody späť vrátene z okruhu
 • Otvárateľný poklop
 • Hladinové snímače pre ovládanie napúšťacieho a prepadového čerpadlá
 • Vstup doplňovacej vody kropenia
 • Vstup upravovanej vody 2“ (DN50)
 • Výstup upravovanej vody kropenia
 • Výstup z nádrže do ATS 1 ¼“

Elektrolytická úpravňa KEUV TV 01

Úpravňa vody typ KEUV – TV 01keuv

 • tlak max. 1 MPa
 • teplota max. 60 oC
 • priemer 400 mm
 • potrubné pripojenie DN50 (2“)
 • elektrické pripojenie 230 V/50 Hz, spotreba max. 80W
 • odpad pracej vody do kanalizácie DN50 (2“)
 • maximálny prietok 6 m3/h

Obežné čerpadlomxh404

 • MXH 404
 • Tlak 2,6 bar
 • Prietok 6 m3/hod.
 • 400V, 0,74 kW, 3 fázy

Fotogaléria z miesta inštalácie

Komentáre sú uzavreté.

Úprava vody pre priemysel i domácnosti
Staršie príspevky:
Pivovar Nová Paka
Nový generátor chlórdioxidu OXCL BLUE v Novopackom pivovare

Pre mestský pivovar v Novej Pace sme nainštalovali novú verziu generátora chlórdioxidu Euroclean OXCL BLUE.

Zavrieť