Baktérie

Vodné prostredie patrí medzi prirodzené miesta výskytu mikroorganizmov, z ktorých baktérie patria medzi najpočetnejšiu skupinu. Výskyt baktérií vo vode je častý problém najmä v prípade studní nachádzajúcich sa blízko polí, hnojísk, či uzavretých septikov. Baktérie však môžeme nájsť aj v už upravenej pitnej vode. Najčastejšie nájdeme vo vode koliformné baktérie a baktérie druhu Legionella.

Úprava vody pre priemysel i domácnosti