Berýlium a jeho odstránenie z vody
Úvod / Slovník / Berýlium a jeho odstránenie z vody
beryllium ve vodě

Berýlium a jeho odstránenie z vody

20.5.2016

Berýlium je pomerne tvrdý, veľmi krehký a tiež zle taviteľný kov. Ak je berýlium rozžeravený až do červeného žiaru, je ťažné. Berýlium zle vedie ako elektrinu, tak aj teplo. Berýlium možno dlhoročne uchovávať v petroleji alebo nafte, s ktorými nereaguje.Na vzduchu vykazuje stabilitu, pri kontakte s vodou sa na ňom vytvoží slabá vrstva oxidu berylnatého.
Beryllium

Hlavné uplatnenie má berýlium najmä v šperkárstve, kde ako beryl zdobí napríklad aj anglickú korunu. Veľmi dôležitou vlastnosťou berýlia je priepustnosť röntgenového žiarenia, ktorá sa bohato využíva v jadrových reaktoroch. Dlhšie najdem berýlium v metalrugii a elektronike.

Vplyv berilia na zdravie

Hoci je berýlium v rôznych odboroch veľmi užitočná látka, pre zdravie človeka, je veľmi nebezpečná. Berýlium a jeho soli sú toxické a karcinogénne. Pri dlhšom vdychovaní aerosólu môže vzniknúť pľúcna choroba tzv. chronická berylióza.

(Najmä práškové berýlium) Ekzémy na kožu, poškodenie dýchacích, ciest, kožné problémy, vyrážky na koži, rakovina pľúc.

Maximálne riziko nastáva v prípade prijímania berýliových soli z potravín alebo vody!

Metódy odstraňovania berýlia z vody

(Iba bežné vodárenske technológie)

technológie stupeň účinnosť %
čírenie síranom hlinitým čirenie 70 – 80
piesková filtrácia 55
filtrácia cez aktívne uhlie < 10
alkalizácia sódou a filtrácie filtrácia cez koplen 43 – 50
alkalizácia vápnom a filtrácia piesková filtrácia 0 – 47
odkyslenie na PVD filtrácia 0 – 40

Iónová výmena

Keďže prevažná časť tejto nežiaducej látky sa vo vode vyskytuje v katiónovej forme možno na jej odstránenie použiť proces iónovej výmeny avšak za použitia silne kyslého katexu.
Iónovou výmenou možno bez problémov dosiahnuť stanovených limitov pre berýlium vo vode.

  • Limit pre berýlium v pitnej vode je podľa vyhlášky č. 252/2004 Zb. stanovený na 2,0 mikrog/l.
Dopytovať úpravu vody

Komentáre sú uzavreté.

Rychly kontakt

(napríklad rozbor vody)

Vaše údaje sú u nás v bezpečí a slúži len pre našu komunikáciu. Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov.

X
Pošlete nám rozbor vody, ozveme se vám zpět

(rozbor vody)

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Po vyplnění údajů budete přesměrováni na podklady

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Po vyplnění údajů budete přesměrováni na podklady

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Szybki kontakt

Twoje dane są u nas bezpieczne i będą one wykorzystywane wyłącznie w celu, w którym nam je przekazujesz. Przesyłając formularz, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

X
Quick contact

(for example. water analysis)

Your data is safe with us and serves only for our communication. By submitting the form I agree to the processing of my personal data.

X
Zanechte nám vzkaz, ozveme se vám zpět

(například rozbor vody)

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Můžete i rovnou volat: +420 222 703 533
X