Arzén vo vode a jeho odstránenie
Úvod / Slovník / Arzén vo vode a jeho odstránenie
beryllium ve vodě

Arzén vo vode a jeho odstránenie

18.5.2016

Arzén (arzén) – chemický vzorec AS, je už dlho známy toxický polokov. Môže byť v organickej i anorganickej forme. Vďaka ľudskej činnosť je častým pôvodcom arzénu hutnícky priemysel, výroba farbív, spaľovanie fosílnych palív. Arzén nájdeme v extraktoch z elektrárenských popolčekov a tiež v banských vodách. S arzénom často nájdeme aj fosfor a tak ho nájdeme v odpade z práčok.

Vplyv na zdravie

Arzén je veľmi jedovatý a pri dlhodobejšom užívaní vody s jeho obsahom môže spôsobiť závažné chronické ochorenia, ekzémy, alergie. Hrozia aj choroby srdca spojené s cievami a má vplyv aj na potratovosť. Arzén spôsobuje rakovinu a je mutagénny. Napríklad rakovina kože. Je to nervový jed, ktorý sa usadzuje vo vlasoch.

arsenAkútna intoxikácia bola zaznamenaná po požití vody zo studne s obsahom arzénu 1,3 – 20 mg / l. Prejavy – postihnutie zažívacieho ústrojenstva, pokožky a nervového systému.

Vyskytuje sa v dvoch formách As (III) alebo As (V), s tým že As (III) je jedovatejší, horšie odstrániteľný a bohužiaľ aj obvyklejšia forma.

Limit arzénu pre vodu

  • Pitná voda: 0,01 mg/l najvyššia medzná hodnota (NMH) pre arzén (vyhl. č. 252/2004 Zb.)
  • Balené dojčenské a pramenité vody: najvyššia medzná hodnota (NMH) 0,005 mg / l (podľa prílohy č. 2 k vyhláške 275/2004 Zb.)
  • Balené prírodné minerálne vody: najvyššia medzná hodnota (NMH) 0,01 mg / l (podľa príl. č. 1 k vyhl. č. 275/2004 Zb.)
  • Podzemné vody: Limity podľa Metodického pokynu MŽP (Vestník MŽP 3/1996) v ug/l jsou A=5, B=50, C=100

Použitie arzénu

Arzén sa používa čoraz menej. Býva súčasťou konzervantov dreva, v mydlách, farbivách a v poľnohospodárstve.

Odstraňovanie arzénu z vody

Arzén je priľnavý k železu (konkrétne značne sorbuje na hydratovaných oxidoch Fe a Al) a filtruje sa teda spoločne s ním. Účinnosť môže byť znížená, keď je obsah železa vo vode  malý. Aj to možno ale dobre riešiť.

Druhou variantou je absorpčná filtrácia v tlakovom filtri, ktorý je naplnený špeciálne filtračnou zmesou.

Dopytovať úpravu vody

Komentáre sú uzavreté.

Rychly kontakt

(napríklad rozbor vody)

Vaše údaje sú u nás v bezpečí a slúži len pre našu komunikáciu. Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov.

X
Pošlete nám rozbor vody, ozveme se vám zpět

(rozbor vody)

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Pro stažení podkladů prosím vyplňte formulář

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Po vyplnění údajů budete přesměrováni na podklady

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Po vyplnění údajů budete přesměrováni na podklady

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

X
Szybki kontakt

Twoje dane są u nas bezpieczne i będą one wykorzystywane wyłącznie w celu, w którym nam je przekazujesz. Przesyłając formularz, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

X
Quick contact

(for example. water analysis)

Your data is safe with us and serves only for our communication. By submitting the form I agree to the processing of my personal data.

X
Zanechte nám vzkaz, ozveme se vám zpět

(například rozbor vody)

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí a slouží pouze pro naši komunikaci. Odesláním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Můžete i rovnou volat: +420 222 703 533
X