bifenily

Polychlórované bifenyly (PCB)

23.5.2016

Polychlórované bifenyly (PCB) je skupina látok, ktoré zahŕňajú viac ako 200 rôznych zlúčenín. Tieto zlúčeniny sa líšia chemickými a fyzikálnymi vlastnosťami. Líšia sa stupňom chlorácie a tiež umiestnenie atómu chlóru na aromatických jadrách.

Polychlórované bifenyly sú látky stále a nepodliehajú korózii. Skoro sa nerozpúšťajú vo vode, ale sa viažu na tuky. Bohužiaľ sa v určitej miere hromadí v potravinových reťazcoch a ohrozujú ľudské zdravie. To je tiež jeden z dôvodov, prečo sa už vo veľkom meradle umelo nevyrába.

Do vody sa dostávajú predovšetkým z náterových hmôt.

PCB často vznikajú ako vedľajšie produkty napríklad v hutníctve, pri spaľovaní odpadov, v chemickej výrobe rôznych zlúčenín chlóru atď ..
 
polychlorované bifenyly
 

Zdravotné riziká polychlórovaných bifenylov

Karcinogénne účinky, tiež mutagénne a toxické. Únava, vracanie, mierna žltačka, bronchitída, astma, zápal pľúc, vyrážky, strata vlasov, bolesti hlavy, vyrážky, opuchliny, zápal spojiviek.

Použitie

Farby, aditíva, obsahy transformátorov, laky, hydraulické zariadenia, kondenzátory.

Bývalé obchodné názvy boli napríklad: Asbestos, Askarel, Sokol Bakol, Delor, Delotherm, Dykanol, Hydelor, Chlorinol, Pyranol, Saft-T-Kuhl CIO Delor.

Limit PCB ve pitnej vode je 0,1 mg/l.

Bifenyly na Wiki

 

uprava vody

Potrebujete upraviť vodu?

Nezáväzný dopyt

Komentáre sú uzavreté.

Úprava vody pre priemysel i domácnosti
Staršie príspevky:
uhlovodiky
Aromatické uhľovodíky vo vode

Polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU) sú organické látky definovane ako homológy benzénu.

Zavrieť