Zákal vody

Zákal vody

Limit pre pitnú vodu: 5 ZF (formazinových jednotek)

Prejavy
  • Viditeľné zakalenie vody
  • Môže byť tvorený škodlivými látkami
Riziká
  • Poskytuje úkryt pre baktérie
  • Znečisťuje produkty, poškodzuje zariadenia, upcháva potrubie

Odstránenie zákalu vody

  • Princip řešení: mechanická filtrácia.

+420 224 811 900

Vodu upravujeme od roku 1999

Zákal je označenie nerozpustených látok unášaných vodou. Môže ísť o látky anorganické (hrdza, piesok, prach) alebo organické (íly, zvyšky rastlín, premnožené organizmy – riasy, sinice). Mliečne biele zakalenie vody spôsobujú zvyčajne rozpustené plyny (najčastejšie kyslík), ktoré z vody rýchlo vyprchajú a nepredstavujú problém.

Samotný zákal sa pri spomalení prúdenia vody usadzuje na dne. Vznikajú vrstvy, ktoré sa môžu nárazovo zvíriť a vyplaviť s vodou (typická situácia po odstávke vody). Zákal môže pochádzať priamo zo zdroja vody, alebo môže pochádzať z korodujúceho materiálu potrubia, alebo môže vznikať počas dopravy vody chemickými procesmi (zrážanie).

Na jeho odstránenie sa používajú mechanické filtre. Tie môžu mať formu filtračných vložiek (tkanina alebo iná forma vláknitého materiálu), filtračného lôžka (piesok, aktívne uhlie či iné zrnité materiály) alebo sita či mreže (plastové, kovové; dierované alebo štrbinové). Zákal sa zachytí na povrchu týchto filtrov, kým voda preteká ďalej. Filtračné vložky je potrebné po čase vymeniť. Ostatné filtre možno takzvane vyprať a použiť znovu. Väčšina takýchto filtrov ponúka možnosť automatického prania.

Naše produkty riešia tento problém
Úprava vody pre priemysel i domácnosti